WERKEN MET BABY'S

Werken met baby's verplichte training wet IKK voor beroepskrachten werkzaam binnen de kinderopvang zoals pedagogisch medewerkers. Nu te volgen in Jirnsum locatie 15 min vanaf Sneek, Heerenveen Joure Drachten en Leeuwarden


Werken met baby's is een praktische training waarbij je leert hoe je de kwaliteit van de babyopvang op de groep kan verbeteren. Wij van de Mama Academy Nederland hebben jaren ervaring in het werken met baby's & het geven van interactieve trainingen.

 

Als pedagogisch medewerker heb jij een een belangrijke invloed op de ontwikkeling van de baby's. Tijdens de training  ga jij als pedagogisch medewerker o.a. onderzoeken hoe je op de groep een baby rust en regelmaat kan aanbieden. Wat kan je doen als een baby overprikkeld is. Je leert wat de baby aangeeft door middel van de non- en verbale communicatie. Verder gaan we dieper op in op onderwerpen zoals: hoe kan jij de de leeromgeving uitdagend en veilig inrichten, zodat de baby's gestimuleerd worden om de wereld om zich heen te ontdekken.  Hoe ga jij met baby's in interactie.

 

Tijdens de training gaan we uit van ervarend leren. Hiermee bedoelen we dat je theorie krijgt aangeboden en  daarmee vervolgens gaat oefenen. Zelfreflectie is erg belangrijk. Om inzicht te krijgen in je eigen handelen leer jij reflecteren op basis van je eigen filmfragmenten. En natuurlijk is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en intervisie. 


Resultaat

Na afloop weet jij wat jouw invloed is op het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s. En beschik jij over de vaardigheden om de kwaliteit van de babyopvang op de groep te verbeteren. Begrijp jij de non- en verbale communicatie van de baby's. En kan je een baby ondersteunen als hij of zij overprikkeld is.


Inhoud

 

De volgende onderdelen komen aan bod in de training:

 • Visie op baby’s en babyopvang.
 • Het bieden van emotionele ondersteuning.
 • Respect voor autonomie.
 • Structuur en continuïteit.
 • Zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet .
 • Ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties.
 • Een veilige en uitdagende speelomgeving creëren.
 • Samenwerken met ouders en collega’s / uitwisselen en afstemmen.

 

Voor wie?

 

Voor pedagogisch medewerkers en gastouders die werken met baby’s. Dit kan zowel in de horizontale- als in een verticale groep zijn.

 • Minimaal MBO 3 niveau
 • Ook voor pedagogisch medewerkers die op dit moment niet op een babygroep werkzaam zijn.
 • Beroepskrachten die werken met 0 jarigen binnen de kinderopvang.

 

Duur


De training is opgebouwd uit 8 bijeenkomsten van 2,5 uren . De trainingen vinden plaats op avond of in het weekend. 

!Er hebben zich inmiddels 13 cursisten aangemeld !


Certificaat:


Je ontvangt bij 80% aanwezigheid, een actieve deelname tijdens de bijeenkomsten en het maken van de praktijkopdrachten een bewijs van deelname van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Met dit certificaat voldoe je aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn binnen de kinderopvang.

 

Tarief


€ 325,- p.p., vrijgesteld van btw

Bij het tarief inbegrepen:

 • Het werkmateriaal
 • Het boekje ‘werken met baby’s op de groep’.
 • Geldig bewijs van deelname, hiermee voldoe je aan de eisen IKK.

De training gaat door bij voldoende deelname  minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers.


 

Vraag bij ons offerte op indien :

 

 • U een instelling bent die de training werken met baby's aan haar pedagogisch medewerkers wil aanbieden!

 


Startdatums training Werken met Baby's. 

Bij minimaal 4 personen op eigen locatie kan de training starten.

Voor aanvraag informatie info@praktijkdiana.nl


 


Aanmelden

Vul het inschrijfformulier in om je aan te melden. Na het invullen van het inschrijfformulier ga je akkoord met de algemene voorwaarden en ontvang je binnen 3 werkdagen een bevestiging voor deelname. Heb je geen e-mail ontvangen? Check dan je spam-box, het kan zijn dat de e-mail hier terecht is gekomen.


Tijdens schoolvakanties ontvang je binnen 8 werkdagen een bevestiging.  

Voldoet de training aan de kwaliteitscriteria van de IKK?

Ja, onze training Werken met baby’s ( NJI ) voldoet aan de kwaliteitscriteria van de IKK. 


Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. 

 
 
 
E-mailen
Info