Algemene voorwaarden


Diana, praktijk voor moeder en kind verder omgeschreven als, Praktijk voor moeder en kind verzorgt verschillende soorten massages, biedt cursussen zwangerschapsmassage, babymassage, peutermassage en kindermassage. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Praktijk voor moeder en kind aangeboden diensten. De algemene voorwaarden gelden voor alle deelnemers aan een van de aangeboden diensten. Praktijk voor moeder en kind verleent geen medische, geen fysiotherapeutische, geen sport en geen erotische massages. Bij medische klachten dien je met je behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een massage te ondergaan of een cursus te starten.


Massage


- Een afspraak voor een massage, mondeling of via e-mail gemaakt, is bindend. Annulering van een massage is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail, mogelijk. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak wordt de massage in rekening gebracht.
- Bij ziekte of uitval van de masseur zal praktijk voor moeder en kind je zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. Praktijk voor moeder en kind zal in overleg zo spoedig mogelijk tot een alternatieve datum komen. 
- Elke behandeling dient na afloop contant en zoveel mogelijk gepast te worden afgerekend. Je ontvangt een kwitantie.
- Praktijk voor moeder en kind heeft het recht de massage te annuleren, indien er, naar het oordeel van praktijk voor moeder en kind, geen sprake is van een hygiënische situatie. De massage dient afgerekend te worden.
- Praktijk voor moeder en kind heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in een massage van Praktijk voor moeder en kind en de tarieven aan te passen. Een overzicht van actuele tarieven is op de website te vinden.

- Praktijk voor moeder kind kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe en/of indirecte gevolgen iv.m. het advies die ze hebben gekregen omtrent aromatherapie.

Cursus


- Je schrijft je in voor een cursus zwangerschapsmassage, babymassage, peutermassage of kindermassage van Praktijk voor moeder en kind door het digitale inschrijfformulier in te vullen. Door het versturen van het inschrijfformulier ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Praktijk voor moeder en kind. Na het inschrijven ontvang je via e-mail een factuur met betalingsgegevens. Prijzen zijn incl. BTW. Betaling vindt plaats per bank/giro o.v.v. het factuurnummer. Je definitieve inschrijving voor een cursus volgt na ontvangst van het cursusgeld door Praktijk voor moeder en kind. Je ontvangt hiervan een bevestiging via e-mail. Wanneer het cursusgeld niet voorafgaand aan de cursus door Praktijk voor moeder en kind is ontvangen, kan Praktijk voor moeder en kind je deelname aan de cursus weigeren.
- Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus geannuleerd. Het cursusgeld wordt dan per omgaande terugbetaald.
- Ontbinding van je inschrijving is schriftelijk of per e-mail mogelijk tot 7 dagen voor aanvang van de cursus. Het betaalde cursusgeld zal dan binnen 14 dagen op je rekening worden teruggestort onder inhouding van 20% van het cursusgeld voor gemaakte kosten.
- Bij ontbinding van je inschrijving binnen 7 dagen voor de cursus wordt geen terugbetaling gedaan. Dit geldt tevens wanneer je voortijdig de cursus beëindigt. 
- Annulering van deelname aan een cursus door overmacht is mogelijk mits dit aangetoond kan worden. In overleg kun je aan een nieuwe cursus meedoen, mits er voldoende plaats is. Het betaalde cursusgeld geldt als inschrijving voor de nieuwe datum.
- Wanneer je een cursusdag niet aanwezig kunt zijn, kun je dit via e-mail of telefoon doorgeven, liefst minimaal 24 uur voor de les. Terugbetaling van het cursusgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk. Inhalen van gemiste lessen is niet mogelijk. Wel kan praktijk voor moeder en kind je voorafgaand aan de volgende les kort bijpraten over de les die je gemist hebt. 
- Indien blijkt dat het ten behoeve van je kind niet verstandig is de cursus voort te zetten, zullen we kijken naar de mogelijkheden. In sommige gevallen kan een groepscursus bijvoorbeeld tegen bijbetaling omgezet worden in privé-lessen. Terugbetaling van het cursusgeld is in principe niet mogelijk.
- Mocht een cursus door overmacht niet door kunnen gaan, dan heeft Praktijk voor moeder en kind het recht een andere datum vast te stellen. Mocht je hier niet aan deel kunnen nemen dan heb je recht op terugbetaling van het cursusgeld. 
- Bij ziekte of uitval van de docente voor een cursusdag zal praktijk voor moeder en kind je zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Praktijk voor moeder en kind zal zo spoedig mogelijk met alternatieve data komen. In geval van ziekte of uitval van de docente heb je geen recht op terugbetaling van het cursusgeld. 
- Praktijk voor moeder en kind heeft het recht een ouder en kind van deelname uit te sluiten. 
- Bij opgave van bepaalde medische condities kan Praktijk voor moeder en kind besluiten een ouder en kind te weigeren voor deelname aan de cursus. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door de docente. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders/verzorgers. Het achterhouden van medisch noodzakelijke informatie, kan tot gevolg hebben dat Praktijk voor moeder en kind, ouder en kind verdere deelname aan de cursus ontzegt.
- Praktijk voor moeder en kind kan door cursisten niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe en/of indirecte gevolgen van de door hen geleerde massage of advies die ze hebben gekregen omtrent aromatherapie.. Deelname aan een cursus van praktijk voor moeder en kind geschiedt volledig op eigen risico en je blijft verantwoordelijk voor je eigen handelen.


- Praktijk voor moeder en kind is niet aansprakelijk voor eventueel letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is Praktijk voor moeder en kind aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de cursussen.
- Praktijk voor moeder en kind is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de reader van praktijk voor moeder en kind die wordt verstrekt tijdens een cursus. De reader van praktijk voor moeder en kind mag niet anders worden gebruikt dan voor persoonlijke studie. Het is cursisten niet toegestaan de reader van praktijk voor moeder en kind te gebruiken voor commerciële doeleinden of te kopiëren ten behoeve van derden. De auteursrechten berusten bij praktijk voor moeder en kind.
- Bij inschrijving voor een cursus van Praktijk voor moeder en kind worden je persoonsgegevens gebruikt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en om je op de hoogte te houden van activiteiten van praktijk voor moeder en kind. Wil je de nieuwsbrief niet ontvangen dan kun je dit per e-mail aan praktijk voor moeder en kind laten weten.
- Er wordt een cursistenlijst samengesteld die, samen met foto's aan het einde van een cursus naar de deelnemers wordt gemaild. Mocht je geen prijs stellen op informatie van andere deelnemers en/of niet willen dat jouw gegevens met medecursisten worden gedeeld dan kan je dit per e-mail aan praktijk voor moeder en kind laten weten. 
- Je persoonlijke en medische gegevens en die van je kind worden nooit aan derden verstrekt.
- Praktijk voor moeder en kind kan, na jouw toestemming, beeld- en/of geluidsopnamen maken tijdens een cursus en deze gebruiken voor eigen promotieactiviteiten. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens een cursus door een cursist is alleen mogelijk na toestemming van de docent en de andere cursisten.
- Praktijk voor moeder en kind heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het programma van een cursus van praktijk voor moeder en kind en de tarieven aan te passen.

     

Cadeaubonnen, kortingsbonnen en rittenkaarten


- De cadeaubon kan bij praktijk voor moeder en kind alleen voor massagediensten en cursussen worden ingewisseld. Een kortingsbon kan alleen ingeleverd worden op de aangegeven dienst van die op de kortingsbon staat genoteerd.
- De cadeauobon, kortingsbon en rittenkaart zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
- Een bestelde cadeaubon kan niet geannuleerd worden.
- De geldigheid van de cadeaubon is 1 jaar na uitgifte.
- Een klant kiest voor een kortingsbon of een rittenkaart, beide kaarten kunnen niet gelijktijdig gebruikt worden.
- De geldigheid van een 5x Rittenkaart is 1 jaar na uitgifte.
- De kortingsbon en de rittenkaart zijn persoonsgebonden. 

 

 
 
 
E-mailen
Info